Курсовые, дипломные на татарском языке

Это оригинальные авторские курсовые, дипломные и диссертации написаны нашими сотрудниками - студентами, преподавателями.
Предоставлены ими для бесплатного скачивания - Вам в подмогу, но помните - не надо их тупо распечатывать и сдавать руководителю; поработайте сами над скачанной работой, прочитайте (по крайне мере) и переделайте - у некоторых руководителей тоже есть компьютер, интернет и Яндекс :-))

(список на русском языке:)

 • (Скачать коллекцию «Рефераты, курсовые, дипломные на татарском языке» одним файлом.)


 • Суфичылык әдәбиятында романтик герой
 • Муса Җәлил балладалары
 • Идрис Туктар иҗаты
 • 7 нче сыйныфта татар телен укыту методик системасы
 • Рус мәктәпләренең башлангыч сыйныфлары өчен төзелгән дәреслекләрдә уку күнекмәләре өчен тәкъдим ителгән күнегүләргә күзәтү
 • Рус татар һәм татар рус телләрен чагыштырма аспекты
 • Драматург Кәрим Тинчуринның һәм композитор Салих Сәйдәшевның иҗатташлыгы
 • XVIII гасыр язма истәлекләрендә сөйләм этикеты үзенчәлекләре
 • Һади Такташ шигырьләрендә тел үзенчәлекләре
 • Әмирхан еники хикәяләрендә металогик алым
 • Габдулла Тукай һәм татар әдәбияты
 • Рус мәктәпләренең башлангыч сыйныфлары өчен төзелгән дәреслекләрдә уку күнекмәләре өчен тәкъдим ителгән күнегүләргә күзәтү
 • Рус татар һәм татар рус телләрен чагыштырма аспекты өйрәнү мәсьәләләре
 • Драматург Кәрим Тинчуринның һәм композитор Салих Сәйдәшевның иҗатташлыгы
 • Адлер Тимергалин әсәрләрендә галәм темасы
 • Ә. Каргалыйның «Хикәяте әүүәл» әсәренә анализ
 • Артур Конан Дойлның «Баскервильләр эте» повесте Р. Вәлиев тәрҗемәсендә
 • Ә. Баяновның «Тау ягы повесте»ндә геройларның характерлары, конфликтлары
 • Әкиятләр
 • Балалар драматургиясендә фонетик микропоэтика
 • Әмирхан Еники хикәяләрендә тел һәм стиль үзенчәлекләре
 • «Ватаным Татарстан» газетында туган тел мәсьәләләре
 • Татар әдәбиятыда әсәрләрендә гафу үтенү шәкелләре һәм аларга җавап формулалары кайтару
 • Мәҗит Гафуриның прозасында гади халык язмышының сурәтләнеше
 • Гариф Ахунов иҗатында шәхес һәм җәмгыять язмышы
 • Гомәр Бәшировның «Намус» романының русчага тәрҗемәсендәфразеологизмнар саклану
 • Дәрдемәнд иҗатында символизм
 • Рус балаларына татар теле укытуның дидактик нигезләре
 • Н.К. Дмитриев эшчәнлеге
 • Ә. Еникиның «Җиз кыңгырау» хикәясенә анализ
 • Зөлфәт иҗатында йолдыз образы
 • Ибраһим Газиның «Онытылмас еллар» трилогиясендә кушма рәвешләр
 • «Идел» журналында туган тел мәсьәләләре
 • Татарстан Республикасында икеяклы икетеллелек торышы һәм киләчәге
 • Икетеллелек һәм күптеллелек шартларында социолингвистик проблемалары
 • Татар әдәбиятында исәнләшү этикеты
 • Иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләләр.
 • Габделҗәббар Кандалыйның әдәби осталыгы
 • Аяз Гыйләҗев иҗатының әдәби үзенчәлекләре
 • Каюм Насыйри әсәрләрендә тел үзенчәлекләре
 • Ә. Еникиның «Җиз кыңгырау» хикәясенә анализ
 • Ибраһим Газиның «Онытылмас еллар» трилогиясендә кушма рәвешләр
 • Илдар Юзеевның иҗатында комедия жанры
 • Н. Исәнбәтнең драматургиясендә тарихи шәхесләр образы
 • Габделҗәббар Кандалыйның тел үзенчәлекләре
 • Г. Кандалыйның тел-стиль үзенчәлекләрен мәктәптә өйрәнү
 • Дәрдемәнднең «Кораб» шигыренә әдәби анализ
 • Модальные части речи в татарском языке
 • Безнең тарафтан М. Юнысның «Дөнья гизү» китабыннан алынган 61 бит анализланда
 • Муса Җәлил: Моабит дәфтәрләре
 • Муса Акъегетнең прозасының тел һәм стиль үзенчәлекләре
 • Муса Җәлил иҗатының тел-стиль үзенчәлекләре
 • Телевидение һәм радио телендә орфоэпик хаталар
 • 1989 нчы елдан соң татар телен гамәлгә кую
 • Очрашу ситуациясендә сөйләм этикеты формулалары
 • Татар теле дәресендә пунктуациягә өйрәтү
 • Бүгенге татар әдәби телендә рус алынмалары
 • Рус балаларын татарчага укыту
 • Рус балаларын язуга әйрәтүдә туган кыенлыклар
 • Рус балаларына татар теле лексикасын өйрәтү мәсьәләләре
 • ХХ Йөз башы шигъриятендә образлы фикерләү үзенчәлекләре
 • Сәгыйть Рәмиев прозасында реализм алымнары
 • Сәйф Сараи әсәрләрендә тел һәм стиль үзенчәлекләре
 • Хәсән Сарьянның сатира өлкәсендә эшчәнлеге
 • Татар язучылары әсәрләрендә саубуллашу ситуациясендә кулланыла торган сөйләм этикеты үзенчәлекләре
 • Татар телендә җөмләләргә тулы булмаган һәм тулы синтаксик ясау үрнәкләре
 • Сөйләм культурасын укытканда күнегүләр төрләре
 • Рус балаларына сүз төркемнәрен укытканда өстәмә тестлар
 • Сүзтезмә берәмлеге – теория һәм анализ
 • Сөләйман Бакырганиның «ярты алма кыйссасының» идея-тематикасы
 • Танышу-таныштыру ситуацияләр татар сөйләм этикетына хас үзенчәлекләре
 • Тарихи романнарда шәхес язмышы
 • Татар ономастикасына күзәтү
 • XVIII – ХХ гасыр башында татар телен татар булмаган аудиториядә укыту методикасы
 • Татар халык авыз иҗатының тәрбияви һәм тарихи үзенчәлекләре
 • Татар халык җырларында метафоралар
 • Тел семиотикасы (лингвосемиотикага) күзәтү
 • Татар язучылары әсәрләрендә теләк шәкелләре
 • Сүз төркемнәрен өйрәнгәндә өстәмә тестлар
 • Татар әдәбиятында тургай образы
 • Туфан Миңнуллин әсәрләрендә сөйләм этикеты үзенчәлекләре
 • Соңгы еллардагы үзөйрәткечләргә күзәтү
 • Фоат Садриевның «Таң җиле» романында Нуриасма образы
 • Һибәтулла Салиховның «Үкенү» әсәренә анализ
 • Хәсән Сарьянның юмор һәм сатира өлкәсендә эшчәнлеге
 • Фатих Хөснинең «Җәяүле кеше сукмагы» романында фразеологизмнар составы һәм стилистик кулланышы
 • Шәйхи Маннур прозасында лексик үзенчәлекләре
 • Шәриф Камал стиль үзенчәлекләре
 • Рус татар һәм татар рус телләрен чагыштырма аспекты өйрәнү мәсьәләләре
 • Гаяз Исхакый иҗатында сөйләм этикеты шәкелләре
 • Сөйләм этикетында фразеологик алымнар
 • Татар теле дәресләрендә әхлак тәрбиясе бирү
 • Р. Әхмәтҗановның «Бишташ» поэмасында таш образы
 • Татар телендә эш кәгазьләре теле
 • Татар телендә ярдәмче фигыльләр күзәтү
 • Ч. Айтматовның “Беренче мөгаллим” повестен урта мәктәпнең 6 нчы сыйныфында өйрәнү
 • Рус балаларына татар теле укытканда яңа технологияләр
 • “Ай былбылым”, “Сабан туе”, “Шома бас” урта мә;ктә;пнең 6 нчы сыйныфында җырларын өйрә;нү
 • “Шарт фигыль” темасы буенча контроль эш
 • Икетеллелек шартларында сөйләм культурасын тәрбияләү шартлары
 • Тел һәм сөйләм
 • Габделбари Баттал-Таймасның сәяси карашлары турында
 • Балалар бакчасы һәм башлангыч сыйныфлар эшчәнлегендә дәвамчылык


 • На русском языке:
 • Государственные механизмы регулирования рынка труда и образовательных услуг
 • Становление личности Иакинфа Бичурина
 • Cуд присяжных заседателей
 • Дифференцированный подход на уроках русского языка в начальной школе
 • Экономика, население и хозяйство казанского ханства.
 • Экономика города. Административная реформа
 • Банковская система
 • Этапы образования Казанского государственного технологического университета
 • Потребительская кооперация в современной экономике
 • Функционально-семантический аспект обучения глаголам в татарской школе
 • Модальные части речи в татарском языке
 • Образ огня в русской и татарской поэзии
 • Татарстан в годы Великой отечественной войны
 • 30-е годы в Татарии
 • Развитие Республики Татарстан в конце 19 – начале 20 века
 • Организация логопедической работы в образовании
 • Семантические сращения в русском языке
 • Любовь и Бунин
 • Художественное время в рассказе И. Бунина
 • Завоевание Астраханского ханства
 • Общий курс татарского языка. Программа, методические указания и контрольные задания.
 • Жанр отрывка в русской и татарской литературе
 • Экономическая жизнь Казанского ханства.
 • Эстетическая интерференция и проблема перевода
 • Переводы стихотворений Пушкина на татарский язык
 • Лексические эквиваленты в переводе рассказов и сказок Николая Сладкова
 • Полисемия как языковая игра эпиграммы
 • Редупликация в тюркских языках
 • Развитие Республики Татарстан в конце 19 – начале 20 века
 • «Деревенская» проза 1960-1980-х годов: проблематика, типы героев, характер конфликтов
 • «Сравнительная характеристика творчества А. Блока и Дердменда как представителей русского и татарского символизма»
 • Тема памяти в произведениях татарской и русской литературы
 • К вопросу образования научно-технических терминов в современном татарском языке
 • Татарстан в годы Великой отечественной войны
 • Лексические особенности перевода повести «Хаят» Фатиха Амирхана
 • Риза Фахреддин – просветитель, историк и общественный деятель
 • Татар телендә фразеологик системасы
 • Библиография
 • Тема любви в произведениях И. Бунина и Ф. Амирхана
 • Художественное время в рассказе И. Бунина и Ф. Амирхана


 • Скачать коллекцию «Рефераты, курсовые, дипломные на татарском языке» одним файлом.